หลักสูตร

 

วิทยาลัย
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 1.การบัญชี
2556
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2557
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 1.เทคโนโลยีแม่พิมพ์
2557
2.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2556
3.เทคโนโลยีไฟฟ้า
2557
4.เทคโนโลยียานยนต์
2558
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 1.เทคโนโลยีไฟฟ้า
2556
2.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2557
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 1.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2556
2.การตลาด
255
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 1.เทคโนโลยีแม่พิมพ์
2556
2.การบัญชี
2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 1.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2556
2.การบัญชี
2557
3.การจัดการสำนักงาน
2558
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 1.เทคโนโลยีการก่อสร้าง
2556
2.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2557
3.เทคโนโลยีแม่พิมพ์
2557
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 1.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2557
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 1.เทคโนโลยียานยนต์
2556
2.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2559

 

Comments are closed