การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3   31 สิงหาคม 2559  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

203184

203185

203186

Comments are closed